Taming of the Shrew
by William Shakespeare

Doug Mathison, Scott Richard Klein, Lisa Bankey,
Lori LeCount, & Mark Krantz

Scott Richard Klein as Biondello, Thomas Miller as the Pedant, &
Shawn Geary as Tranio

Page Maintained by Scott Richard Klein.
Copyright- 1999.